ASISTENTA INVESTITIONALA

Nu de putine ori eficienta investitionala si calendarul investitional au de suferit din cauze care tin de regula de etapa contractarii si edificarii materiale a investitiei proiectate.
Sunt de amintit urmatoarele impedimente care apar în aceasta faza de edificare a unei investitii:

 • nu toti investitorii au timpul si cunoasterea necesara promovarii cu eficienta a licitatiilor necesare pentru angajarea antreprenorilor;
 • este uneori dificil pentru un specialist mai putin autorizat, sa identifice antreprenorul potential privind respectarea calitatii si termenelor, dar si privind prognozarea riscurile pe care un anumit antreprenor ofertant le poate genera;
 • contractul de antrepriza reprezinta de regula 60 – 80% din valoarea investitiei de ansamblu. În aceste conditii riscul asumat prin semnarea contractului de antrepriza, este direct proportional cu priceperea si profesionalismul „asistentului de specialitate” care consilieaza investitorul;

În etapa delegarii antreprenorului angajat cu executia, serviciile de „asistenta investitionala” se definesc ca fiind pârghiile prin care prevederile proiectului tehnic, calendarul investitional si eficienta, sunt asumate unitar de un singur operator de specialitate.

Principalele atributii care definesc activitatea asistentului de specialitate sunt:
asigura o legatura directa si permanenta între investitor, proiectat, antreprenor si autoritatile statului;

 • opereaza toate diligentele din partea investitorului, pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare în activitatea de antrepriza si edificare a investitiei;
 • preda sub semnatura si în prezenta si cu asistenta proiectantul, amplasamentul investitiei catre antreprenor;
 • verifica respectarea prevederilor înscrise în proiectul tehnic de executie;
 • verifica calitatea lucrarilor si materialelor întrebuintate pe timpul executiei;
 • impune ritmul si calendarul de defasurare al lucrarilor de constructii montaj angajate de antreprenor, stiut fiind faptul ca acestia uzeaza si se folosesc de orice intemperii atmosferice, pentru asi impune un calendar care serveste intereselor si contrângerilor la care de regula sunt constrânsi din varii motive;
 • tine în permanenta legatura cu investitorul, informândul asupra modului de desfasurare a lucrarilor, cât si asupra oricaror evenimente care pot genera dificultati în respectarea sarcinilor si calendarului asumat;
 • identifica în timp util eventualii factorii de risc la care poate fi constrânsa investitia în desfasurarea contractului cu antreprenorul, facând propuneri concrete si în timp util investitorului;
 • dispune în scris încetarea lucrarilor pe santier, pentru situatiile în care antreprenorul nu respecta proiectul, calitatea, si reglementarile în materie investitionala;
 • verifica si semneaza lunar situatiile de lucrari efectiv executate de antreprenor, care respecta prevederile proiectului si regimul de calitate prevazut;
 • reprezinta investitorul în fata organismelor si autoritatilor statului în materie de edificare a constructiilor;
 • asigura contractarea, receptia si predarea în timp util catre antreprenor, a utilajelor care necesita montaj;
 • perfecteaza toate formalitatile pentru desfasurarea în bune conditiuni a fazelor determinante si receptiilor prevazute în programul de control ca anexa la proiectul de executie; etc.

Succesul si eficienta oricarei intreprinderi, depinde în mare masura de capabilitatea, profesionalitatea, eficienta si calitatea serviciilor furnizate partenerului de afaceri.