PROIECTARE – ENGINEERING

Serviciul specializat în „proiectare – engineering” reprezinta unul dintre cele mai importante instrumente care stau la baza executarii propriu-zise a unei investitiei. Baza pentru elaborarea „proiectului tehnic de executie”, este studiul de fezabilitate.

Apelând la serviciile „Concia-Sib srl”, beneficiati de raspunsuri concrete, utile si eficiente la toate aspectele care definesc „proiectul tehnic si detaliile de executiei” pentru edificarea investitiei alese. Exemplificam câteva din aspectele esentiale care guverneaza elaborarea unui proiect tehnic: descrierea în amânuntime a prevederilor proiectului tehnic, cu scopul declarat de-a furniza informatii complete la dispozitia tuturor factorilor interesati(beneficiar + autoritati + antreprenor + furnizori de utilitati, etc.);

 • descrierea solutiilor constructive, privind:
 • topografia, clima, geologia si seismicitatea amplasamentului;
 • caile de acces si transport, provizorii si definitive;
 • sursele de utilitati, cu parametrii reclamati a fi instalatii;
 • caracetristicilor cladirilor si constructiilor din compunere;
 • caracterizarea fluxurilor tehnologice, lista utilajelor, mobilierului si dotarilor;
 • lucrarile privind organizarea de santier;
 •  fundamentarea solutiilor tehnice de edificare a investitiei, prin intermediul breviarelor de calcul de dimensionare si alcatuire, pentru fiecare din componentele speciale ale investitiei;
 • elaborarea caietelor de sarcini pe categorii de lucrari si etape de edificare a investitiei, prin intermediul carora se definesc parametrii de calitate, tehnologia ce se va adopta, rectrictiile normative sau de alcatuire, constrângerile care apar la executie, etc,.
 • redactarea planselor grafice de executie, prin intermediul carora se detaliaza conformatia si alcatuirea tuturor componentelor din compunerea viitoarei investitii, precum:
 •        planuri de rezistenta la executarea cladirilor si constructiilor speciale;
 •        planuri arhitectural functionale de alcatuire a cladirilor si constructiilor speciale;
 •        planuri privind traseul, caracteristicile si parametrii utilitatilor edilitar gospodaresti necesare;
 •        planuri privind detalierea fluxurilor tehnologice si montajul utilajelor;
 •        planuri privind schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametrii;
 •        planuri privind amenajarea amplasamentului;
 • redactarea detaliilor de executie si montaj pentru fiecare din specialitatile care intra în compunerea investitiei;
 • stabilirea listelor cu cantitatile de lucrari necesare a se executa pentru fiecare categorie de lucrare care intra în compunerea investitiei, documente absolut necesare evaluarii costurilor si fundamentarii ofertelor de catre antreprenorii care vor fi mandatati cu executia;
 • evaluarea costului general previzionat mediu de executare a tuturor categoriilor de lucrari si servicii care sunt reclamate la executarea investitiei;
 • elaborarea graficului calendaristic de executarea a investitiei, cu detalierea graficelor secventiale pentru fiecare din categoriile de lucrari si subansamble componente ale investitiei, si nominalizarea etapelor intermediare de receptie pe categorii de lucrari;

Complementar serviciului de „proiectare – engineering investitional” descris succint mai sus, „Concia-Sib srl” detine experienta si potential pentru elaborarea „proiectelor de urbanism si de amenajarea a teritoriului”, ca instrumente fundamentale în administratia publica locala.

Succesul si eficienta oricarei intreprinderi, depinde în mare masura de capabilitatea, profesionalitatea, eficienta si calitatea serviciilor furnizate partenerului de afaceri.