STUDII DE FEZABILITATE

Instrumentul de baza prin intermediul caruia se fundamenteaza orice fel de investitie sau intreprindere, este „studiul de fezabilitate”.

Apelând la serviciile „Concia-Sib srl”, beneficiati de raspunsuri concrete, utile si eficiente la toate aspectele care va intereseaza în promovarea investitiei alese. Exemplificam câteva din aspectele esentiale care guverneaza elaborarea unui studiu de fezabilitate:

 • fundamentarea mediului economic în interiorul caruia se intentioneaza promovarea investitiei, prin diagnosticarea pietei specifice, identificarea ratelor de capitalizare specifice ramurii de activitate, cât si identificarea categoriilor de risc investitional asociat(legislativ – economic – politic – investitional – de tara, etc.);
 • fundamentarea alegerii locatiei d.p.v.d. al riscurilor, cheltuielilor speciale reclamate, protectiei mediului, regulamentelor de urbanism, vecinatatii, dotarii cu utilitati si al caracteristicilor particulare fiecarui amplasament;
 • exemplificarea oportunitatilor avute în vedere la alegerea locatiei, prin caracterizarea legislatiei locale si nationale în materie de impozite si taxe, a retributiilor medii practicate pe piata locala si nationala, cât si prin intermediul reglemetarilor urbane si de amenajari în teritoriu;
 • identificarea solutiilor tehnico-functionale de urmat la mobilarea terenului si edificarea lucrarilor de constructii-montaj necesare, cu argumentatiile necesare privind avantajele si dezavantajele identificate la nivelul fiecarei variante analizate;
 • redactarea documentelor grafice descriptive, care definesc si detaliaza modalitatea practica viitoare de mobilare a amplasamentlui locatiei, cu toate cladirile, constructiile speciale, amenajarile si dotarile reclamate;
 • fundamentarea principalilor indicatori tehnico-economici, respectiv:
 •          evaluarea costurilor specifice pe categorii de cheltuieli care intra în compunerea devizului general de realizare a investitiei, cu stabilirea de ponderi procentuale pe categorii de cheltuieli(C+M, utilaje, dotari, financiare si speciale);
 •           stabilirea conditiile financiare de realizare a investitiei(analiza cash-flow, rata interna de rentabilitate, analiza raportului cost – profit, rata impozitului, perioada de scutire de impozit, influenta variatiei în timp a preturilor, rata dobânzii la credite bancare, rata de schimb valutar, etc. );
 •            dimensionarea masinilor si utilajelor necesare procesului tehnologic(lista principalelor utilaje, echipamente si dotari, cu indicarea capacitatii tehnice a acestora);
 •            fundamentarea productiei si desfacerii(lista produselor, capacitatea teoretica anuala pe produse, durata proiectata pentru functionarea capacitatii pentru fiecare produs, pretul unitar pe fiecare produs, pretul de vânzare a produselor similare fabricate în tara, sau procurate din import);
 •           dimensionarea materiilor prime, materialelor, combustibililor si energia consumata pentru fiecare produs în parte, si preturile de procurare ale acestora;
 •            fundamentarea manoperei de productie(cu detaliere pe structura de personal necesara);
 •            fundamentarea cheltuielilor generale ale intreprinderii(taxe, comisioane, impozite, instruire personal, chirii si/sau amortismente, cheltuieli de administratie si marketing, etc. );
 •            obtinerea avizelor si acordurilor de specialitate, atât pentru utilitati, cât si din partea institutiilor statului;
 •            fundamentarea duratei de executare si stabilirea graficului de executare a investitiei;
 •            fundamentarea capacitatii de finantare, si stabilirea ratei de recuperare a investitiei;

Succesul si eficienta oricarei intreprinderi, depinde în mare masura de capabilitatea, profesionalitatea, eficienta si calitatea serviciilor furnizate partenerului de afaceri.