CONSULTANTA ANTREPRENORIALA

Dezvoltarea si progresul se asigura prin investitii. Sunt de notorietate dificultatile si riscurile la care agentii economici sunt expusi în activitatea investitionala. Ca prestator de servicii specializate în domeniul investitional, „Concia-Sib srl” ofera un produs integrat la dispozitia agentilor economici si intitutiilor publice interesate, pe calea „consultantei antreprenoriale”.

„Eficienta investitionala”, ca deziderat al oricarei activitati, este conditionata de „calitatea servicilor angajate”, de „controlul factorilor de risc” si de „respectarea calendarului investitional”. Prin intermediul „Consultantei antreprenoriale” investitorul tine sub control eficienta parcursului investitional, deoarece acesta transfera responsabilitatea si factorii de risc unui singur operator comercial specializat în contractarea si executarea complexului de servicii specializate si necesare înfatuirii dezideratului investitional.

Apelând la serviciile noastre de consultanta antreprenoriala, investitorul este beneficiarul urmatoarele categorii de servicii specializate:

 • servicii specializate în „marketing”, privind investigarea caracteristicilor detinute de pieta specifica domeniului investitional, cât si privind potentialul, oportunitatile si riscurile investitiei, în mediul economic analizat;
 • servicii specializate de „proiectare si engineering operational”, prin intermediul carora se fundamenteaza optional(pe variante) indicatori tehnico-functionali particulari scopului investitional;
 • servicii specializate în „identificarea locatiilor potentiale” înfaptuirii scopului investitional;
 • servicii specializate în „evaluarea costurilor” investitionale;
 • servicii specializate în elaborarea „studiile de prefezabilitate si fezabilitate”, absolut necesare fundamentarii indicatorilor investitionali(financiari-economici si tehnici), indicatori prin intermediul carora se fundamenteaza, se identifica oportunitatea, si se adopta decizia pentru deschiderea finantarii;
 • servicii specializate în elaborarea „planurilor de afaceri” prin intermediul carora se fundamenteaza si se obtin finantarile necesare;
 • servicii specializate privind „reprezentarea si(sau) asistarea” investitorului în actiunile de adjudecare a locatiei alese pentru edificarea investitiei, cât si la perfectarea documentarului fiscal pe adresa institutiilor statului;
 • servicii specializate privind „reprezentarea si(sau) asistarea” investitorului la contractarea proiectantului general desemnat cu elaborarea proiectelor tehnice de specialitate;
 • servicii specializate privind „reprezentarea si(sau) asistarea” investitorului la perfectarea relatiilor de contact, avizare si autorizare a proiectului investitional, pe adresa autoritatilor statului;
 • servicii specializate privind „reprezentarea si(sau) asistarea” investitorului la contractarea antreprenorului general, angajat pentru executarea lucrarilor necesare edificarii propiu-zise a investitiei;
 • servicii specializate privind „asistenta de specialitate” necesara si asiguratorie pe timpul executarii lucrarilor de edificare(verificarea respectarii calitatii, termenelor de executie, exactitatii tehnice si decontarii corespunzatoare);
 • servicii specializate privind „reprezentarea si(sau) asistarea” investitorului la perfectarea formatitatilor administrative necesare la receptia lucrarilor de constructii-montaj, procurarii si montarii utilajelor, si aprovizionarii si instalarii dotarilor si accesoriilor necesare;
 • servicii specializate privind „asistarea” investitorului la angajarea personalului de specialitate, necesar investitiei la punerea în functiune;
 • servicii specializate privind „asistarea” investitorului la perfectarea formalitatilor de punere în functiune a investitiei.

Parcursul serviciilor specializate nominalizate mai sus, definesc în fapt „consultanta antreprenoriala” ca un sistem integrat de servicii specializate ofertat de „Concia-Sib srl” investitorilor, persoane fizice si juridice.