PROFILUL

Ca operator pe piata prestarilor de servicii specializate, „Concia-Sib srl” a fost printre primele societati comerciale înfiintate în judetul SIBIU. Sfera de cuprindere a serviciilor specializate asumate prin obiectul de activitate, a vizat înca de la început dezvoltarea operatorului capabil sa presteze servicii complete în domeniul afacerilor, respectiv „consultanta antreprenoriala” ca instrument definitoriu în promovarea cu succes a afacerilor.

La baza strategiei de dezvoltare a stat bogata experienta profesionala dobândita de administratorul desemnat, d-l Belascu Emil, în urmatoarele domenii de activitate:

 • promovarea si executarea investitiilor de proprietati imobiliare;
 • managementul si administrarea utilitatilor publice;
 • fundamentarea si promovarea investitiilor publice si private;

Capabilitatea societatii s-a dezvoltat si diversificat în timp, ca rezultat al specializarilor multiple dobândite de administrator în urmatoarele domenii de activitate:

 • atestat pentru expertizari judiciare în constructii, eliberat de Ministerul Justitiei prin leg. nr. 1360/1992;
 • atestat în relatii economice internationale, eliberat de Percomex S.A. Bucuresti, Certificat nr. 1338/1994;
 • atestat în expertizari si evaluari de societati comerciale, eliberat de C.E.C.C.A.R. România, leg. nr. 33007/1999;
 • atestat pentru inspector(diriginte) de santier pentru categoriile B, C si D, eliberat de M.L.P.A.T.-certificat nr.100.1.1.1890/18.05.1999;
 • atestat în evaluari de bunuri mobile,echipamente, active independente, proprietati imobiliare si intreprinderi, eliberat de A.N.E.V.A.R., leg. nr. 3805/2000;

Prin intermediul personalului propriu si atras,”Concia-Sib srl” detine capabilitate operationala pentru o paleta integrata de servicii profesionalizate în urmatoarele domenii de specialitate: „CONSULTANTA ANTREPRENORIALA”;

 • „EXPERTIZARI si EVALUARI” de bunuri, proprietati imobiliare si intreprinderi;
 • „STUDII DE FEZABILITATE – PLANURI DE AFACERI”;
 • „PROIECTARE – ENGINEERING” în proprietati imobiliare;
 • „ASISTENTA INVESTITIONALA”.

„Concia-Sib srl” presteaza si activitati de consultanta în promovarea proiectelor sociale, fiind de exemplificat urmatoarele proiecte: „Asezamânt pentru vârstnici – SIBIU”, proiect al carui titular este „FUNDATIA UMANITARA ROMÂNO – GERMANA SPERANTA”, cu sediul în SIBIU, str. Gradinarilor nr.9, cu un buget evaluat în 2001, la suma de 5.170.000 DM;

„Scoala Waldorf -ROSIA jud. SIBIU”, proiect cu un buget de 223.385 euro, al carui aplicant a fost asigurat în regim de parteneriat, între Asociatia VASILE VOICULESCU, PRIMARIA comunei ROSIA si Inspectoratul Scolar Judetean SIBIU, iar finantarea asigurata din surse extrabugetare atrase -GERMANIA;

Printre obiectivele noastre, tintim o participare activa si de încredere în dezvoltarea afacerilor si infrastructurii comunitare, oferind servicii de consultanta largita la fundamentarea, promovarea si accesarea fondurilor alocate de Comunitatea Europeana, pentru „dezvoltarea infrastructurii rurale”, „infiintarea de exploatatii agricole” si „dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice”(SAPARD, PHARE, ISPA, etc.).